Giới thiệu các dịch vụ nhadatthuongmai.com

09-03-2021
 

1. Đăng tin rao bán- cho thuê miễn phí
2. Đăng tin QC rao bán- cho thuê :
+ tin QC trên trang chủ toàn quốc
+ tin QC theo trang chủ 1 tỉnh hoặc nhiều tỉnh thành
3. Mua  QC banner :
+ Mua vị trí QC giửa trang chủ toàn quốc
+ Mua vị trí QC trên menu phải trên trang chủ toàn quốc
+ Mua vị trí QC giửa trang chủ tỉnh thành hoặc nhiều tỉnh thành
+ Mua vị trí QC trên menu phải trên trang chủ một hoặc nhiều tỉnh thành
4. Đăng tin miễn phí dự án BDS
5. Mua QC VIP trên trang chuyên mục DA BDS
6. Đăng tin cần trao đổi BDS miễn phí
7. Đăng tin QC cần trao đổi BDS

Tin Liên Quan

Scroll